چگونگی انتخاب نام شرکت

الف-   دارای ریشه فارسی باشد.

ب-   لاتین نباشد.

پ-   با شئونات انقلاب اسلامی ایران منافات نداشته باشد.

ت-   تکراری نباشد.به سایتwww.ilenc.irمراجعه و نام پیشنهادی را جستجو نمایید توجه

کنید که دو کلمه از نام پیشنهادی با اسامی دارای سابقه باید متفاوت باشد.

ث-   دارای اسم خاص باشد.

ج-   از اعداد بصورت ریاضی آن استفاده نشود ، بلکه بصورت حروف نوشته شود.

چ- از عناوین ایثارگران و شاهد و امثالهم که انحصاراً تحت نظارت سازمان محترم بنیاد

شهید و امور ایثارگران می باشد، استفاده نشود.

ح-   از عنوانهای شعرا، دانشمندان و کاشفان در عصر حاضر استفاده نشود .

خ- عدم استفاده از حروف اول چند کلمه بعنوان اسم مخفف و یا ترکیبی از چند حرف.

د -عدم استفاده از حرف اول بعضی از کلمات مثل: پی وی سی و ......

نامهای زیر نباید جزء اسامی مضاف به عناوین شرکت اضافه شود :

ملی - ایران- ملت- کشور- انتظام- نظام- نفت - پتروشیمی - دادگستر- بنیاد – سازمان

– مرکز - بهزیست – بانک – بسیج- جهاد - آسانسور - آژانس- ایثار-ایثارگران – شاهد -

شهید- آزاده- جانبازان- تکنو - فامیلی -فیلتر - نیک – باور- میکروبرد- تست - استار

- تک - مدرن - پیک - امنیت- کارواش - فانتزی - شهروند - اقتصاد -میهن - جوانان -

ایمان - دکوراسیون - هدف - سپاه - تکنیک - دیتا- تک نو- تکنولوژی - اورست - مونتاژ-

ونوس - دفتر- ایتال - بیو- کنترل – متریک – مترلژی.

و برای آپارتمان معادل آن = کاشانه - تکنیک و تکنو معادل آن = فن – تکنولــوژی

معادل آن= فن آوری یا فن آوران –کلینیک معادل آن =درمانگاه - دکوراسیون معادل آن=

آرایه

سیستم معادل آن= چرخه درخواست شود.

   از طرفی برابر دستورالملهای صادره در تعیین نام شرکتها حتماً و باید از اسم خاص استفاده گردد، و این موضوع اسم خاص

نیز برای بسیاری از شهروندان و متقاضیان درخواست نام شرکت توجیه نشده و یا توجه ای به این موضوع ندارند، لازم است

تعریف جامعی از اسم خاص داشته باشیم که ترجیحاً بشرح ذیل بعرض می رسانم:

•   اسم کلمه‌ای است که می‌تواند مستقیماً نهاد جمله باشد و برای دلالت بر شخص،

حیوان، شیئی یا مفهومی به کار می‌رود. تقسیمات اسم . اسم عام و اسم خاص اسم عام،

اسمی است که بر همه افراد و اشیاء و مفاهیم دلالت کند و بین همه آنها مشترک باشد

(مانند «کتاب»، «مرد») و اسم خاص، اسمی است که تنها به یک فرد یا شیئی اشاره دارد و

همه را شامل نمی‌شود (مانند «فرزام»، «بیستون»، «آسیا »)

•       اسم‌های خاص را به چهار دسته می‌توان تقسیم کرد:

•   اسم مخصوص انسان‌ها: مانند «سهراب»، «مهتاب» «حمید» «حسین» «امیر» که در

اینجا مورد استفاده قرار نمی گیرد.

•       اسم مخصوص حیوان‌ها: مانند «رخش»، «شبدیز» «ققنوس» «سیمرغ» «عقاب» «طاووس»

•       اسم مخصوص اماکن مختلف جغرافیایی مانند «آسیا»، «گرگان»، «اهواز» «شاهوار»

«سبلان»

•   اسم مخصوص اشیائی که بیشتر از یکی نیستند: ماننــــد «انجیل»، «تخت طاووس»،

«کوه نور» «گندم» «مروارید» «قرآن»

•   اسم خاص را جمع نمی‌بندند، مگر در مواردی که مقصود از آن مثال یا مانند و نوع

باشد : ایران در کنار فردوسی‌ها و سعدی‌ها و حافظ‌ها پرورده است. که مقصود همان

فردوسی و سعدی و حافظ است و در حکم اسم عام می‌باشد و توسط ها جمع بسته می‌شود. این

نوع جمع بستن در ادبیّاتِ فارسی نیز به چشم می‌خورد

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی خدمات ما ثبت شرکت چگونگی انتخاب نام شرکت